BuiltWithNOF

webmaster

Start
Hanna Nathalie

Våra nya kamratstödjare till Liljeborgsskolan i höst,
Hanna och Nathalie. Dom kommer att gå in i den
verksamhet som Elias och William så uppskattat utförde.


Sri Lanka Rescue Team

Församlingen har stöttat Smyrna Church i Galle, Sri Lanka, i det svåra arbetet med översvämnings- katastrofen i maj.  Här ser vi Smyrna Church
Rescue Releif Team.

Dagens bibelord


Program

Kolla programmet

Uppdaterad 2017-07-03