Prel. agenda församlingsmöte 2019-05-05

  1. Föregående protokoll
  2. Ekonomi kv1.
  3. Second Hand
  4. 100-års jubileum
  5. Renoveringen
  6. Mission
  7. Övriga frågor