Gruppering

Deltagare

Tjänstgöring vecka nr

Grupp 1

Kalevi/Eeva, Carina M, Anneli F, Patrik J, Yvonne, Jane

16

21

26

31

36

41

46

51

Grupp 2

Torbjörn/Carina, Susanne, Wilmer/Ester, Rebecca/Nancy

17

22

27

32

37

42

47

52

Grupp 3

Mark/Lisbeth, Sidek, Leila, Nabil, Michael

18

23

28

33

38

43

48

53

Grupp 4

Ingmar,Staffan/Kia,Anna, Mats-Åke, Sofie, Mi

19

24

29

34

39

44

49

 

Grupp 5

Bo/Christina, Maja, Galyna      Städ
Mathias/Akari, Pernilla            Fika
Rolf P, Knut F                            Mötesvärd

20

25

30

35

40

45

50

 

Värdgrupperna tar hand om uppgifterna i församlingen, som städning, mötesvärdskap, servering efter möten.

Sebast uppdaterad 2020-03-17