BuiltWithNOF

webmaster

Bangladesh
Albert Mridha

FCCB presentation

Open Heart presentation

Församlingen har besklutat att slänka 25 000 kr/år i 5 år till skolan Hope of Peace i Bangladesh.

Ledare är Albert Mridha, pastor inom FCCB,
Free Christian Churches of Bangladesh.

Projektet Open Heart syftar till att ge 415 barn på skolan en möjlighet till utbildning för att senare kunna försörja sig själva och sina familjer.