BuiltWithNOF

webmaster

Busia

Busia, Kenya

Barnhem

Barnhemmet i Busia har stått still p.g.a brist på material (dvs pengar). Med vårt stöd har man nu köpt in grus och tegel och bygget kan fortsätt.

Det finns många ensamma och fattiga barn som också får hjälp genom vår samarbetspartner på platsen i Kenya.

Tegel

Uppdaterad 2009-01-01

Mat