BuiltWithNOF

webmaster

Mocambique
Bister

Familjen Mikael och Jenny Bister arbetar i Tete i Mocambique i södra Afrika. De arbetar med ett alfabetiseringsprojekt och ger Nyungwefolket möjligheter att läsa böcker på sitt eget språk. Det är ett tufft och komplicerat arbete där man först måste lära sig språket själv för att sedan tillsammans med deinfödda få fram rätt grammatik. Detta är en 3-års tidsbegänsad insats för butikens del och om det blir en fortsättning får tiden och resultatet utvisa.