BuiltWithNOF

webmaster

Sri Lanka
Sri Lanka Rescue Team

Sri Lanka utsattes för en mycket svår översvämningskatastrof i maj 2017. Församlingen hade möjlighet att snabbt få iväg 50 000 kr till hjälparbetet. Här ser vi Smyrnas Rescue Team som åkte ut och sanerade hus, rengjorde brunnar och gav matpaket och kläder till utsatta människor.

Higurana_daycare02
Yrkesskola
Elever

Församlingen stöder flera förskolor och daghem, som ger de mest obemedlade i samhället möjlighet att sätta sina barn i skolan och växa upp och ta ansvar för samhället. Barnen kommer från buddistisk, hinduisk muslimsk eller kristen bakgrund och har både tamilsk eller singalesisk etnisk tillhörighet

Vi har också bekostat en kombinerad yrkesskola / barndaghem med överskottet från Second Hand butiken. De första kurserna inom IT har just avslutats.

Uppdaterad 2017-07-20