BuiltWithNOF

webmaster

Tsunamin

Thailand

Pengarna från Trelleborg används till att hjälpa f.d. hotellanställda i Khaolak.
Församlingen i Tungsong har flera medlemmar som bor och arbetar i Khaolakområdet och de började med att samla in pengar i församlingen för att hjälpa sina medlemmar.
Hjälpen går i första hand gått ut på att hjälpa dem som blivit arbetslösa, så att de kan börja med nya arbeten. Man har köpt in material för att  folk skall kunna laga mat, göra thaikakor mm för försäljning. Några skall börja reparera MC och någon skall  tvätta kläder

8

En mamma, som förlorat sin man. Mannen är ännu inte funnen och då får  hon inte ut någon ekonomisk hjälp från staten. Här får hon ekonomisk hjälp till omkostnader for barnets skolgång (skolbuss och lunchpengar) för  en månad. Hon skall få material för att kunna sälja dricka vid en skola.

5

Hjälp ges till människor i tillfällig bostad för människor som flytt upp i bergen, (15 familjer). 
Nu har de flyttat  tillbaka, antingen till släktingar, statens tillfälliga läger eller egna bostäder.


Sri Lanka

Galle1
Hjälp

Uppdaterad 2005-03-18

Galle2

Här är några som fått en första hjälp med tält, liggunderlag, husgeråd och mat

Busstorget i Galle drabbades hårt av flodvågen. Även sjukhuset skadades och där har vi fått vara med att bygga upp ett fältsjukhus. Även om våra medarbetare på olatsen har fått lida vissa förluster, har dom snabbt kommit in i hjälparbetet för dem som drabbats ändå värre.